• ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုနေတဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ

  Posted in Legislative Research on Aug 07, 2018

  ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေကို ပထမအကြိမ်လွှတ်တော် သက်တမ်းကာလမှာ အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းကာလမှာ ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ သမ္မတဦးထင်ကျော် လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ကို ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။

 • Comparison of two submissions to the Constitutional Tribunal

  Posted in Legislative Research on Aug 07, 2018

  Disputes over the 2008 Constitution, which has been heavily questioned for its legitimacy, were seen since the first tenure of the parliament. There had been legal disputes between the Constitution and laws made by the State Peace and Development Council government.

 • Who are interpreting the Constitution?

  Posted in Legislative Research on Jul 10, 2018

  The Constitutional Tribunal is an organ of defending the fundamental rights of the citizens and resolving the conflicts among the three branches. The tribunal as an independent organization with the power to decide upon the disputes over the separation of powers can perform its functions without bias.

 • A sneak peek into 2019 gov’t budget

  Posted in Budget Transparency on Jul 07, 2018

  Finance Commission, chaired by the President, met on 13 July to approve the budget proposals which will be tabled to the parliament in the upcoming session.

 • Giving but not receiving it

  Posted in Budget Transparency on Jul 07, 2018

  Underspending in social expenditures would surely mean we have few or lower quality services. We need better management of these public finances to have significant impact on public life.

 • Judicial independence needs bigger attention

  Posted in Legislative Research on Jun 28, 2018

  Except matters related to bilateral treaties concluded by the State and constitutional disputes, the Supreme Court of the Union has original jurisdiction in the controversies arising between the Union government and the Region and State government, other disputes among the Regions, among the States, between the Region and the State and between the Union Territory and the Region or State.

 • Ruling party influence over election body

  Posted in Legislative Research on Jun 12, 2018

  The president alone can impeach the commission chair or members while MPs are not allowed to put forward the impeachment. It almost makes the commission an executive body as there is only limited parliamentary oversight.

 • Failure to reform institutions another hurdle to advance democracy

  Posted in Legislative Research on Jun 08, 2018

  A attempt by an lower house MP to reform the Myanmar National Human Rights Commission has recently failed in the National League for Democracy-controlled parliament.

 • What your tax money can do?

  Posted in Budget Transparency on Jun 07, 2018

  There are two competiting questions in Myanmar’s public life today. The first common one in our teashop talks of ‘politics’ or ‘government’ is, “Do you pay tax?” It was subsequently complemented by another question mark, “What good would a little more pennies of my tax money do?” Here is the good news.

 • Myanmar’s human rights commission explained

  Posted in Legislative Research on Jun 05, 2018

  Myanmar National Human Rights Commission is of vital importance in fully realizing the rights of citizens and paving the way for emergence of a society where human dignity is fully guaranteed. It is required to amend the Myanmar National Human Rights Commission Law for ensuring complete and effective implementation of its functions.