Posted in Political Institutions on Apr 01, 2019

“မြို့ပြဒေသများဖော်ဆောင်ရာတွင် သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်စေရန်၊ ဒေသတခုနဲ့တခု ကြားဖွံ့ဖြိုးမှုညီမျှစေရန်၊ နဲ့ စီမံကိန်းတွေကြားပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ရန်” ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဥပဒေကြမ်းထဲ မှာ ဆိုထားပါတယ်။ ယင်းသို့ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေး မှုအမွေအနှစ်များအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ်ခြင်း၊ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးကို ထောက်ကူခြင်း၊ မြို့ပြမြေအား အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်း၊ နဲ့ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံစနစ်များနဲ့ ကိုက်ညီစေခြင်း စတဲ့ အခြေခံမူများကို လိုက်နာရပါမယ်။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဟာ အမျိုးသားမြို့ပြနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုကော်မတီကို ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးအား ဦးဆောင်စေပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ နေပြည်တော်ကော်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ သက်ဆိုင်ရာပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ မြို့တော်ဝန်များ၊ အခြားသင့်လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုကော်မတီရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကတော့ မြို့ပြမူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊ မြို့ပြနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲနိုင်ရန် တင်ပြခြင်း၊ နဲ့ လယ်ယာမြေ၊မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းကို အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

ဗဟိုကော်မတီဟာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မြို့ပြနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးချုပ်အား ဦးဆောင်စေပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှအရာရှိ နဲ့ အခြားသင့်လျော်သူ တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ဒေသ မြို့ပြနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဦးစီးအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌအား ဦးဆောင်စေပြီး အလားတူဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီဟာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အတည်ပြုချက်ရရန်လိုတဲ့ စီမံကိန်းအမျိုးအစားများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ လက်ခံအတည်ပြုခြင်းနဲ့ ငြင်းပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ မြို့ပြတိုးချဲ့ခြင်း၊ မြို့သစ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများကို ဗဟိုကော်မတီရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊စီမံကိန်းခွင့်ပြုမိန့်များကြောင့် နစ်နာကြောင်းအယူခံလွှာများကို ကြားနာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရန်လမ်းညွှန်ခြင်းနဲ့ခရိုင်အဆင့်၊မြို့နယ်အဆင့် မြို့ပြနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ မြို့ပြနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများရေးဆွဲပြီး ဗဟိုကော်မတီမှတဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကို တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများကူညီခြင်း၊မြို့ပြ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့အဆောက်အုံဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝန်ကြီးဌာနဟာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ မြို့တွေကို တည်နေရာနှင့်တည်ဆောက်ပုံ၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှု၊ လူဦးရေနှင့်အကျယ်အဝန်း၊ သဘာဝအရင်းမြစ်ရနိုင်မှုနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေပေါ် အခြေခံကာ အဆင့်သတ်မှတ်ရပါမယ်။ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလိုက်ပြီးလည်း သင့်တော်သလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအမျိုးအစားများစွာထဲကမှ အမျိုးသားမြို့ပြစနစ်စီမံကိန်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးလိုက်နာရ မယ့် အခြေခံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်မြို့ပြစနစ်စီမံကိန်းမှာတော့ ဘဏ္ဍာရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစနစ်၊ နဲ့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုညွှန်းကိန်းတို့ ပါဝင်ရပါမယ်။ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးသဘောထားစီမံ ကိန်းမှာ နောင်နှစ် ၅၀ အတွက် မြို့ရဲ့အလားအလာနဲ့မျှော်မှန်းချက်များ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားမှာ ဖြစ်ပြီး၊စီမံကိန်းရဲ့သက်တမ်းကို ၁၀ နှစ်မှ နှစ် ၃၀ ထိ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ပင်မမြို့ပြစီမံကိန်းမှာတော့ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်မယ့် လုပ်ငန်းအစီအမံများကို အပြည့်အစုံဖော်ပြရမှာဖြစ်ပြီး၊နောင်လာမယ့် နှစ် ၃၀ အတွက် မြို့ရဲ့အလားအလာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေ ပါဝင်တဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းသက်တမ်းကို ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ထိ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။အသေးစိတ်မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရာမှာတော့ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မယ့် အသေးစိတ် လုပ်ငန်းအစီအမံများ အပြည့်အစုံဖော်ပြရမှာဖြစ်ပြီး၊စီမံကိန်းသက်တမ်းကို ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ထိ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းကိုတော့ လမ်းကွန်ရက်၊ရေပေးဝေရေး၊လျှပ်စစ်၊ရေမြောင်းနဲ့ အမှိုက် စတဲ့စနစ်တွေကို အခြေခံပြီး ရေးဆွဲရပါမယ်။ မြို့ပြနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဟာ အမျိုးသားမြို့ပြစနစ်စီမံကိန်း နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မြို့ပြစနစ်စီမံကိန်း ၊အထူးဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းနယ်မြေမှ စီမံကိန်းများနဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်း၊စက်မှုဇုံစီမံကိန်း စတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများရေးဆွဲပြီး ဗဟိုကော်မတီက ဆန်းစစ်နိုင်ရန် ဆောက်လုက်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။၊ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွေဟာ အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ မြို့တွေရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၊ပင်မမြို့ပြစီမံကိန်းတွေကို ရေးဆွဲပြီး ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီမှတဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီး၊ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီကိုပဲ တင်ပြရမှာဖြစ်တဲ့ စီမံကိန်းများလည်း ရေးဆွဲတင်ပြနိုင်ပါတယ်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လိုသူဟာ မြို့သစ်၊ မြို့တိုး ချဲ့ခြင်း၊ မြို့ပြပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း နဲ့ စက်မှုဇုန် စတဲ့စီမံကိန်းတွေကို ရေးဆွဲပြုစုပြီး ဒေသဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဗဟိုကော်မတီနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီတို့ဟာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေ ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာ လူမူစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှု၊နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေ စတဲ့အချက်တွေမှာ အခြေခံပြီးဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုကော်မတီဟာ ဆန်းစစ်ပြီး စီမံကိန်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးအဖွဲ့ထံ တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်ပြီး၊ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီရဲ့ဆန်းစစ်ပြီး စီမံကိန်းတွေကတော့ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အတည်ပြုချက် ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုကော်မတီဟာ ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီမှတဆင့် တင်ပြလာတဲ့စီမံကိန်းတွေကို ၅ နှစ်တကြိမ် ပြန်သုံးသပ်ပြင်ဆင်စေနိုင်ပြီး ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီဟာ လည်း ယင်းဆီသို့ တင်ပြလာတဲ့စီမံကိန်းတွေကို အလားတူညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။

သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းအာဏာပိုင် ဒါမှမဟုတ် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွေဟာ မြို့နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းပါမြေများကို ဇုန်အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဟာ စီမံကိန်းခွင့်ပြုမိန့်ရရှိဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းအာဏာပိုင် ဒါမှမဟုတ် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတို့ဆီမှာ သတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီလျှောက်ရမှာပြီး၊၎င်းတို့က စီမံကိန်းခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်း၊ငြင်းပယ်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်တင်ပြရန် ညွှန်ကြားခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးတည်ဆောက်သူဟာ စီမံကိန်းခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်ပါက ရက် ၃၀ အတွင်း ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီသို့ အယူခံဝင်နိုင်ပြီး၊ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီက ယင်းကိစ္စကို အတည်ပြုခြင်း၊ပယ်ဖျက်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ပါက ရက် ၃၀ အတွင်း ဗဟိုကော်မတီကို အယူခံဝင်နိုင်ပြီး၊ဗဟိုကော်မတီက ယင်းကိစ္စကို အတည်ပြုခြင်း၊ပယ်ဖျက်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဗဟိုကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ နောက်ဆုံးအပြီးအပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။

ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေ ဒဏ် ကျပ် ၁၀ သိန်း မှ သိန်း ၁၀ဝ အထိ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာအပြင် အခြားတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် ၁၀ သိန်း မှ သိန်း ၅၀ အထိ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ၊ အတည်ပြုထားတဲ့ စီမံကိန်းပါအချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်လျှင် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် ၁၀ သိန်း မှ သိန်း ၅၀ အထိ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ အသီးသီးချမှတ်နိုင်ပါတယ်။